PLAAGDIER BEHEERSING

Bruine ratten

De bruine rat, ook wel rioolrat genoemd, is een stevig gebouwd dier met een tamelijk stompe kop, zichtbare oren en een lange vrijwel kale staart. De rug is meestal bruin tot grijsbruin, de buikzijde lichter van kleur. Kleurvariëteiten komen voor, waaronder albino's. Volwassen exemplaren zijn 22 - 30 cm lang met een staartlengte van circa 25 cm en een gewicht van circa 500 gram. Hun uitwerpselen zijn bruin-grijs, stomp, circa 2 cm lang en 0,5 cm dik.

Voortplanting bij bruine rattenDe wijfjes zijn in de leeftijd van 3-18 maanden steeds bevrucht. De draagtijd is 21 - 23 dagen en de nestgrootte gemiddeld 7-10 jongen. Na 3 maanden zijn de jonge ratten geslachtsrijp. Theoretisch zou elk wijfje gemiddeld 15 x 8 = 120 jongen ter wereld kunnen brengen; bij gebrek aan nestelgelegenheid en voedselaanbod treedt grote sterfte op onder de jonge ratten, soms ongeveer 75%. Een richtlijn kan zijn dat elk wijfje 40 jongen grootbrengt, die ook weer aan de voortplanting gaan deelnemen. Pasgeboren bruine ratten zijn kaal en blind en ongeveer 3 cm lang. De zoogperiode is maximaal 4 weken. Zodra de moeder een nieuw nest heeft geworpen worden de grote jongen verdreven. De vermoedelijke maximale levensduur is ruim 2 jaar, maar zal onder praktijkomstandigheden circa 1 jaar zijn.Liefst het beste voedsel voor de bruine ratDe bruine rat is een alleseter met een duidelijke voorkeur voor het beste wat voor handen is. Als voedsel kunnen dienen granen, knolgewassen, groenten, fruit, vlees en vis. Kuikens en zieke dieren kunnen worden aangevallen. Vooral 1e kwaliteit geschoonde gepunte haver en zonnepitten worden door bruine ratten zeer goed opgenomen. Volwassen bruine ratten consumeren gemiddeld 40 - 50 gram voedsel per dag.Waar treffen we bruine ratten zoal aan?De bruine rat is een typische cultuurvolger. Overal waar de mens naar toe gaat volgt de bruine rat. De soort heeft een voorkeur voor waterrijke milieus want dagelijkse vochtopname is nodig. De vacht past zich aan bij de leefomstandigheden. Schuilplaatsen zijn zelf gegraven holen, veelal aan walkanten, in ruigten, bij stapels hout, maïskuilen e.d.; in riolen en mestputten; op ongecontroleerde afvalstortplaatsen; onder en in gebouwen; onder en achter op terreinen opgeslagen materialen. Bruine ratten worden in ons gehele land aangetroffen met uitzondering van de eilanden Rottumerplaat, Rottumeroog, Terschelling en Vlieland.Kolonie bruine ratten heeft een eigen territorium waar andere soortgenoten niet worden geduldKannibalisme komt voor onder bruine ratten. 's Nachts zijn de dieren het meest actief. De reuk is het voornaamste zintuig. Bruine ratten zijn uitstekende gravers, zwemmers en klimmers.


 
Opbellen
E-mail
Info