PLAAGDIER BEHEERSING

Vogelwering

Ook voor vogelwering, bijvoorbeeld om duiven te weren, kunt U bij ons terecht.

Hier een advies, waarom de duivenwering aan te brengen:
Belangrijk is echter dat duivenpoep kan leiden tot onherstelbare schade aan gebouwen, doordat het zuur in de poep de stenen onherstelbaar aantast. Duivennesten verstoppen schoorstenen, airco’s en goten en kunnen op die manier tot aanzienlijke kosten voor gebouwenbeheerders leiden. Het ongedierte en de ziektekiemen die de duiven in hun nesten verzamelen, deren de duiven zelf niet, maar kunnen wel ziekten overbrengen op ons mensen


Voorbeeld van een door ons geplaatste vogelwering in de stad:


 
Opbellen
E-mail
Info