PLAAGDIER BEHEERSING

Wespen


Wespenbestrijding met 100% garantie ook op hoogten!

Indien u een wespennest ziet of vermoedt zijn er een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden:
Een wespennest kan op heel veel verschillende plaatsen zitten. Het kan voorkomen in:
• gaten in de muur (open stootvoegen)
• gaatjes en openingen rond kozijnen en dakgoten
• onder de dakpannen
• onder dakranden (boeiborden)
• in (holle) boomstammen en bielzen
• in de grond (gaten van ongeveer 3 à 4 cm doorsnee)
• in bomen en struiken (vaak zichtbaar als een grijze “bal” zie foto’s)
• maar ook plaatsen die hierboven niet genoemd zijn, kunnen gebruikt worden als nest.

Actieve nesten zijn te herkennen aan de wespen rondom het bewuste nest of bij de ingang van het nest. U ziet de wespen in korte tijd naar binnen en naar buiten vliegen. Wespennesten worden bij voorkeur op warme plaatsen gebouwd. In 90% van de gevallen zitten de nesten op de zonnige kant.
Het is belangrijk te weten dat wespen hun nest te allen tijde zullen verdedigen!
Indien u te dicht bij het nest komt, of het wespennest laat bewegen, zullen de wespen, vaak zonder enige waarschuwing, over gaan tot een aanval. Daarbij gaan meerdere wespen vaak steken. Het spreekt vanzelf dat dit voorkomen moet worden!

Vandaar een aantal belangrijke punten:
• Blijf altijd rustig bij het zien van een wespennest en raak niet in paniek!
• Ga nooit voor de aanvliegroute van een wespennest staan! Wanneer u -van op een veilige plek- naar een nest kijkt, kunt u zien dat de wespen er via een bepaalde route invliegen. Zodra er iets of iemand zich in deze route bevindt, zullen ze aanvallen en steken.
• Stop gaten waar de wespen in- en uitvliegen NOOIT dicht!
• Soms kan een wespennest de grote van een (strand)bal hebben met diverse grijstinten. Als u deze ziet hangen en er zitten wespen op of bij, blijf dan uit de buurt van dit nest en raak het niet aan!
• Indien wespen uit een opening in de grond komen, stop of trap die niet dicht. De kans is groot dat de wespen zullen overgaan tot een aanval en gaan steken!
• Als u een wespennest ziet, laat dit dan binnen enkele dagen verwijderen. Hoe langer u wacht, hoe groter het nest en de bijhorende risico’s worden. Indien het nest niet bestreden wordt, zullen nieuwe koninginnen in het bewuste nest het volgend jaar weer voor nieuwe (meerdere) nesten zorgen! Tip: zien is bestrijden!
• Indien u niet gediplomeerd bent in het verwijderen of bestrijden van wespennesten, laat dit dan aan de professionals over. Een verkeerde wespensteek kan u fataal worden!
• Onthoud goed de locatie waar de wespen in- en uitvliegen en schakel een gediplomeerde bestrijder in. Deze kan het nest op een veilige en verantwoorde manier voor u bestrijden. De wespen zijn dan goed bestreden en ze zullen geen gevaar meer vormen voor u en uw omgeving!

 
Opbellen
E-mail
Info